Home Diensten Over ons Contact Log in
van Rij Internetdiensten & Sales

Van Rij Internetdiensten & Sales

Bedrijf: Meer:

Home

Over ons

Contact gegevens

Algemene voorwaarden

Privacy beleid

Cookies beleid

Disclaimer

Schoenendagaanbieding.nl

Over ons:

Van Rij Internetdiensten & Sales is een in 2013 gestart bedrijf. Het bedrijf is opgericht door Remco van Rij die al vanaf het prille begin van het internet begon met het bouwen van website's.

Lees meer…

Home

Of het nu gaat om een bescheiden informatieve website of een zeer uitgebreide webshop met voorraad management systeem en automatische product import en order afhandeling. Bij van Rij Internetdiensten & Sales bent u op het juiste adres! Wij nemen uw wensen en realiseren deze op het internet. Altijd maatwerk voor u en uw bedrijf. En dat voor een zeer scherpe prijs. Site Lease ook mogelijk!

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van van Rij Internetdiensten & Sales, is het mogelijk dat de informatie die op van Rij Internetdiensten & Sales wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op van Rij Internetdiensten & Sales geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van van Rij Internetdiensten & Sales, of met de tijdelijke onmogelijkheid om van Rij Internetdiensten & Sales te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van van Rij Internetdiensten & Sales verkregen is. van Rij Internetdiensten & Sales garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via van Rij Internetdiensten & Sales verkregen informatie. De informatie op van Rij Internetdiensten & Sales wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Voor informatie omtrend uw Privacy kunt u terecht onder de privacy verklaring elders op de site